Et frivillig projekt – der bliver til noget !

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer forår 2016:

Benny Andersen
Carsten Holm
Hans Oluf Schou
Jørgen Bjerg
Kim Sundmark
Per Bach
Uffe Lenz

Vision
Det er EBC´s vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet, kultur og velvære i højsædet.