Et frivillig projekt – der bliver til noget !

Fysiske rammer

Består i øjeblikket af:

Benny Andsersen
Uffe Lenz
Carsten Holm

 

 

Vision
Det er EBC´s vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet, kultur og velvære i højsædet.