Et frivillig projekt – der bliver til noget !

Grønne rammer

Består af:

Mikkel Maltesen
Jørgen Bjerg
Per Bach

Vision
Det er EBC´s vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet, kultur og velvære i højsædet.