Et frivillig projekt – der bliver til noget !

Visionen

Overskrifterne i vore ønsker til hovedskitsen har været:
  • At gøre Egelund mere åbent inviterende og afhjælpe anlæggets lukkede udtryk, ikke bare udvendigt, men også i de indvendige rumsammenhænge, hvor det er muligt.
    Stedet skal være synligt og stå som symbol på et sundt og aktivt familieliv. Det skal underbygge integrationen af mange uformelle funktioner – ikke blot idræt, men læring, møde, fritid, samvær, inde og ude.
  • At integrere biblioteket med tilhørende nye aktiviteter på en levende og fleksibel måde, hvor man ved ankomsten kan overskue de mange tilbud og browse i de forskellige valgmuligheder.
  • At udnytte den landskabelige placering og inddrage de grønne omgivelser, specielt skoven syd for hal 1, til udeaktiviteter i tættest mulig sammenhæng med inde-arealerne.
  • At projektet kan gradueres i etaper afhængig af det økonomiske grundlag, der viser sig muligt at tilvejebringe.

Det er EBC´s vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet, kultur og velvære i højsædet. En fælles hjemmeside for områdets nuværende tilbud skal sikre større synliggørelse og danne grundlag for udvikling af nye tilbud ved synergi.

ebc-tegning1-300x83

EBC skal med sin særlige kombination af og synergi mellem idræt, samvær, natur og bibliotek være borgernes foretrukne være- & aktivitetssted. EBC skal med sin dynamik desuden opleves som et stærkt ikon såvel kommunalt som regionalt.

Et væsentligt element i EBC er at udnytte eksisterende rammer. Ved at knytte disse sammen på en fælles internetportal udnyttes eksisterende ressourcer optimalt.

Vision
Det er EBC´s vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet, kultur og velvære i højsædet.